TS PUMPS MANUFACTURING CO., LTD
www.tspumps.vn
Menu

INSTALLATION OF SUPPLY PUMP FOR 5000 M3/H HYDRAULIC CHANNEL, 75KW ENGINE

LẮP ĐẶT BƠM CHÌM CHO KÊNH THỦY LỢI LƯU LƯỢNG 5000 M3/H TỈNH VĨNH LONGLẮP ĐẶT BƠM CHÌM CHO KÊNH THỦY LỢI LƯU LƯỢNG 5000 M3/H TỈNH VĨNH LONGLẮP ĐẶT BƠM CHÌM CHO KÊNH THỦY LỢI LƯU LƯỢNG 5000 M3/H TỈNH VĨNH LONGLẮP ĐẶT BƠM CHÌM CHO KÊNH THỦY LỢI LƯU LƯỢNG 5000 M3/H TỈNH VĨNH LONG

zalo-img.png