CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
www.tspumps.vn
Menu

HTX nông nghiệp chủ động tìm kiếm giải pháp kéo giảm chi phí

Giải pháp Bơm TS cho Nông Nghiệp - Giảm tiền điện hơn 50% tạo ra chuẩn tiêu thụ điện mới: <15 triệu/100ha/vụ lúa cho khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

(Giải pháp cũ là >30tr/100ha/vụ lúa)

 

zalo-img.png