CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
www.tspumps.vn
Menu

BƠM TS- CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TỈNH HẬU GIANG NĂM 2022

Hội thảo công nghệ chuyển đổi nông nghiệp bền vững công bố chuẩn tiêu thụ điện mới 15 triệu/ 100ha/ vụ. Công nghệ mới giúp bà con nông dân giảm chi phí điện năng tăng cao lợi nhuận.

zalo-img.png