CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS

TRIẾT LÝ KINH DOANH

 1. Nhiệt tình
 2. Trí tuệ
 3. Giúp ích cho xã hội

TẦM NHÌN

Nỗ lực để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về sáng tạo cung cấp các giải pháp tin cậy tới khách hàng, TOP 3 công ty bơm tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

Tạo ra giải pháp tin cậy cho các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp.

SƠ LƯỢC VỀ BƠM TS PUMPS

Hiện chúng tôi tập trung sản xuất bơm ly tâm, bơm trục đứng và bơm hỗn lưu cho các ứng dụng: bơm cấp - thoát nước, thủy lợi và các hệ thống công nghệ trong nhà máy với lưu lượng tới 10,000m3/h

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Ông Nguyễn Thái Sơn

THÔNG ĐIỆP

Chúng tôi tìm kiếm các giải pháp tin cậy để cải thiện các vấn đề về nước, môi trường, tiết kiệm năng lượng thông qua các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp.

VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 1. Coi trọng khách hàng và nhân viên công ty.
 2. Cam kết
 3. Hiệu quả

GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG

 1. Sự hài lòng
 2. Cam kết lâu dài

LÝ DO ĐƯỢC CHỌN

 1. Am hiểu công việc
 2. Hỗ trợ nhanh
 3. Có tính linh động