TRƯNG BÀY CHẠY THỰC TẾ MÁY BƠM TS4FI TẠI TRIỄN LÃM QUỐC TẾ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2021

Triễn lãm Bơm TS chạy thực tế bơm chuyển tôm/cá TS4FI tại khu công nghệ cao Hòa Lạc vào ngày 9-10/1/2021. Là dịp trao đổi thêm kiến thức và tiếp thu thêm các công nghệ đổi mới.


/FileUploads/Article/Content/Thumb/2f10f6c26bd943a19773409822485808.jpeg

Lĩnh vực hoạt động Bơm TS: Cung cấp các giải pháp về hệ thống bơm và chế tạo máy bơm cho nông nghiệp, công nghiệp.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/80d67addfa134731a228537eef43b33a.jpeg

Công nghệ có tính đổi mới sáng tạo, ưu thế, đặc điểm: Công nghệ này giúp ngành cá da trơn tăng hiệu quả sản xuất. Gỉam nhân công vận chuyển cả kiểu thủ công truyền thống từ ao xuống ghe và từ ghe vào khu chế biến, kết hợp với hệ thống giết cá nhân đạo.
Là công ty đầu tiên của việt nam sản xuất được thiết bị này đạt tiêu chuẩn vào các siêu thị tại mỹ (hiện đang áo dụng ở Công Ty CP vĩnh hoàn)

/FileUploads/Article/Content/Thumb/317a41066ac0431a922e6ff6184ef741.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Thumb/905c45a9638e45818e9a010c24952dfb.jpeg