Tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 15-21/12/2020 TS Pumps tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội dự kiến có khoảng 600 đại biểu đại diện cho các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác trên khắp cả nước, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Cùng với đó là khoảng 400 đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và địa phương, tổ chức quốc tế,…

/FileUploads/Article/Content/Thumb/ae7be15fc5b74222b0c000a74372cc45.jpeg

Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tổ chức triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 trong ba ngày, từ 20 đến 22-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình - Hà Nội)
/FileUploads/Article/Content/Thumb/970dd91e84214cf2914b02e090545399.jpeg