THAM DỰ HỘI NGHỊ LMHTX TỈNH HẬU GIANG-SÓC TRĂNG-CÀ MAU-BẠC LIÊU (12/11-20/11/2020)

Hội nghị LMHTX tỉnh Hậu Giang - Sóc Trăng - Cà Mau -Bạc Liêu (12/11-20/11/20200, bơm TS trưng bày sản phẩm: Bơm chuyển tôm/cá TS4FI, bơm trục xiên TS200VS, bơm trục ngang TS150MF

Tại Hội nghị LMHTX Tỉnh Hậu Giang (11-12/11/2020), Bơm TS chạy thực tế trên bệ xả bơm trục xiên TS200VS

/FileUploads/Article/Content/Thumb/e918b0081e0a45e991c82add17f71f2b.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Thumb/31da89f5b58b46dea872cc713d6fb3f2.jpeg

Hội nghị LMHTX Tỉnh Sóc Trăng (16-17/11/2020) và hội nghị LMHTX Tỉnh Cà Mau (17-18/11/2020), bơm TS tham dự hội nghị với sự có mặt của phó bí thư HTX Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường và Liên Minh HTX các tỉnh.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/50e8f911514c4634aff0854237f3c3dd.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Thumb/f2469db4283f4ded881c6c64873109b3.jpeg

Hội nghị LMHTX Tỉnh Bạc Liêu (19-20/11/2020), Bơm TS chạy thực tế mô hình bơm chuyển tôm/cá TS4FI được các HTX quan tâm.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/3c3bdfacd46a46b2a94bac530b257e3d.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Thumb/2ceaa30e559c47d8aacada101b7cfba8.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Thumb/21c4037632584f3086792cea221f61e2.jpeg