Ngày 23/7/2020 Bơm TS chạy thử bơm tại hội nghị Liên minh HTX sơ kết tình hình phát triển 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm tại khu du lịch Mỹ Trà-TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

Trong hội nghị được các đại biểu hưởng ứng quan tâm mô hình bơm TS200VS chạy thử tại khu du lịch Mỹ Trà-TP.Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp./FileUploads/Article/Content/Thumb/b9dc19ae405e4d8da67344988f998710.jpeg

Bơm trục đứng TS500V lưu lượng lên đến 10 000m3/h./FileUploads/Article/Content/Thumb/ab5a7f62f4004e76ab2fc7a8081dba24.jpeg

Đại biểu tham quan mô hình máy bơm TS phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được trưng bày tại hội nghị.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/e71a86c044b347f4b818fe23a141ce8f.jpeg

Bơm TS200V đã có mặt và tham gia trong các hội nghị, hội chợ triển lãm.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/c7e12b0b31a64cb08377b732813bdb18.jpeg

Máy bơm TS với các ưu điểm tiết kiệm điện trên mỗi m3 nước, có tính cơ động và bền, dễ sử dụng.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/34842a073c5c4465af7a77ed63bddf46.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Thumb/4fd28f83253b439db26138725f9be127.jpeg