DỊCH VỤ

Công ty TS PUMPS ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất

Áp dụng công nghệ in 3D vào sản xuất mẫu cho cánh bơm. Sử dụng biến tần để tối ưu hóa hiệu suất. Sử dụng hệ thống gia công chính xác CNC. Có thể điều khiển hệ thống chạy thông qua điện thoại thông minh – smartphone.